Control Target Files

picto language
Language
picto Control Cal Name
Control / Calib Name
picto document
Lot Name
picto date
Publishing Date
picto download
Download Target values
picto preview
Print Target values
Multi Languages   latest version Yumizen G APTT Liq 2 930122Rev2 04 May 2023 - icon 210.9 Ko
Multi Languages Yumizen G APTT liq 2 920902 18 Jul 2023 - icon 207.9 Ko
Multi Languages Yumizen G APTT Liq 2 920520 15 Sep 2022 - icon 212.7 Ko
Multi Languages Yumizen G APTT Liq 2 920405 15 Sep 2022 - icon 213.9 Ko
Multi Languages Yumizen G APTT Liq 2 910415 23 Jul 2021 - icon 813.2 Ko
Multi Languages Yumizen G APTT Liq 2 910407 23 Jul 2021 - icon 811.7 Ko
Multi Languages Yumizen G APTT Liq 2 900903 19 Dec 2020 - icon 806.7 Ko
Multi Languages Yumizen G APTT Liq 2 900902 19 Dec 2020 - icon 807.5 Ko
Multi Languages Yumizen G APTT Liq 2 900413 07 Aug 2020 - icon 810.1 Ko
Multi Languages Yumizen G APTT Liq 2 900412 07 Aug 2020 - icon 808.3 Ko
Multi Languages Yumizen G APTT liq2 990818 11 Dec 2019 - icon 556 Ko
Multi Languages Yumizen G APTT liq2 990614 30 Nov 2019 - icon 553.5 Ko
Multi Languages Yumizen G APTT Liq 2 871206 24 Nov 2018 - icon 421.9 Ko
Multi Languages Yumizen G APTT Liq 2 970615 24 Nov 2018 - icon 707.1 Ko

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Get Adobe Reader